• P 
  • P 
  • Ekonom - hlavní účetní 

Ekonom - hlavní účetní

Zaměstnavatel: Domov důchodců Jablonecké paseky, příspěvková organizace
Vítězslava Nezvala 87

Bližší informace o pracovní pozici lze získat na e-mailu: reditel@dd-jablonec.cz nebo na telefonu 777 533 523. Více informací na: https://www.dd-jablonec.cz

Náležitosti přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení, titul;
- datum a místo narození, státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (adresa pro doručování, e-mailová adresa, telefonní kontakt);
- datum a podpis.

K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady osvědčující znalosti a
dovednosti;
- originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.

Lhůta pro podání přihlášky: 29.02. 2024

Přihlášku zasílejte elektronicky na adresu: reditel@dd-jablonec.cz, do předmětu zprávy uveďte VŘ - ekonom.

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Požadujeme
Ekonomika - podvojné účetnictví

odpovědět
Ekonom - hlavní účetní
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Liberecký kraj